Avgifter cafeterian med eller utan boulebanor🙂

Här kan man har föreningsmöten,🙂födelsedagsfester,🙂firmafester,🙂motivationsmöten🙂 och blanda mat 🙂och spel🙂 på ett avslappnat sätt.🙂

  • bra vy på boulebanorna

  • Cafeterian med 50 sittplatser

    Vy mot ingången

  • Cafeterian med 50 sittplatser

    Vy från ingånge

  • köket fullt utrustat

  • bra arbetsytor